Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, προσλαμβάνει τακτικό προσωπικό αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ ή, όσον αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με τη δημοσίευση προκήρυξης για πλήρωση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διαδικασία, η οποία λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και εποπτεύεται επίσης από το ΑΣΕΠ), όπως ισχύει για όλο το Δημόσιο Τομέα. Στην παρούσα συγκυρία, και στο πλαίσιο της αναστολής προσλήψεων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, η υπηρεσία δεν προτίθεται να προβεί στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ούτε προβλέπεται να ανακοινωθεί πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, καθώς δεν έχουν εγκριθεί σχετικές πιστώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ΕΠΜΑΣ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά, και ως εκ τούτου η αποστολή βιογραφικών είναι περιττή.