Τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Α. Σούτσου θα τον βρείτε εδώ.
Toν προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Μ. Ραφτοπούλου θα τον βρείτε εδώ.
Toν προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Ε. Φραγκοπούλου θα τον βρείτε εδώ.