Ψηφιακές συλλογές

Δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης των ψηφιακών συλλογών της βιβλιοθήκης και του αρχείου