Η Εθνική Πινακοθήκη ενημερώνει το κοινό ότι την τέταρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 η βιβλιοθήκη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12:00