Κούκου  
  • Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)
  • Κούκου, 1882
  • Λάδι σε μουσαμά , 100 x 75 εκ.
  • Δωρεά Ανωνύμου στη μνήμη Δ.Τζιρακόπουλου , Αρ. έργου: Π.3411