Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης

Στην Εθνική Πινακοθήκη λειτουργεί ειδική βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε παράλληλα με το Μουσείο, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του ερευνητικού, μουσειολογικού και εκθεσιακού προγράμματος του ιδρύματος και την εξυπηρέτηση του επιστημονικού προσωπικού. Σήμερα, η βιβλιοθήκη δέχεται ερευνητές από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των ανθρωπιστικών σπουδών και είναι προσβάσιμη σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης.

Συλλογές Βιβλιοθήκης
Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περίπου 23.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών. Ο κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από μονογραφίες ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία θεωρίας και ιστοριογραφίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής, κυρίως, τέχνης, βιβλία μουσειολογίας, συντήρησης, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά καλλιτεχνών.

Η βιβλιοθήκη συμμετέχει σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο πρόγραμμα ανταλλαγής εκδόσεων με περίπου 70 μουσεία και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω του οποίου εμπλουτίζονται οι κατάλογοι μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων.

Μέσω της βιβλιοθήκης δίνεται στους ερευνητές η δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων Art Price, όπου βρίσκονται καταχωρημένες οι δημοπρασίες έργων τέχνης καταξιωμένων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού από το 1987, ενώ η περίοδος από το 1958 έως το 1987 καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη συλλογή καταλόγων δημοπρασιών σε έντυπη μορφή.

Η βιβλιοθήκη διατηρεί 70 συνδρομές σε έντυπες εκδόσεις περιοδικών ιστορίας της τέχνης και συντήρησης από ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. Η συλλογή παλιών περιοδικών περιλαμβάνει 14 τίτλους αγγλικών, γαλλικών ιταλικών και γερμανικών σειρών που εκδόθηκαν μετά το 1831. Οι ελληνικοί τίτλοι παλιών περιοδικών περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα έντυπα με εικαστικό περιεχόμενο που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα μετά το 1847. Το σύνολο των ελληνικών περιοδικών είναι αποδελτιωμένο κατά καλλιτέχνη. Η βιβλιοθήκη διατηρεί συλλογή αποκομμάτων Τύπου –έντυπη από το 1900 έως το 1996 και ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, από το 1999 έως σήμερα-. Η συλλογή σπάνιων βιβλίων περιλαμβάνει εκδόσεις με απόψεις της Ελλάδας και των αρχαιολογικών της μνημείων, λευκώματα, ημερολόγια, λογοτεχνικά και ιστορικά βιβλία, καθώς και μεμονωμένες σπάνιες εκδόσεις ιστορίας της τέχνης.
Ο πλήρης ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης θα είναι σύντομα διαθέσιμος από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Μ.Α.Σ.

 

Αρχειακές Συλλογές
Οι αρχειακές συλλογές της Ε.Π.Μ.Α.Σ. περιλαμβάνουν σειρές που τεκμηριώνουν την ιστορία του Μουσείου και την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης.

Οι σειρές εγγράφων που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του Μουσείου διατηρούν το φράγμα της τριακονταετίας (ή πεντηκονταετίας ανάλογα με την περίπτωση) σαν όριο για την παράδοσή τους από τη Διοίκηση στο επιστημονικό προσωπικό.
Ο μεγαλύτερος όγκος των εγγράφων που είναι προσβάσιμα στους ερευνητές αφορούν στη συγκρότηση της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έγγραφα σχετικά με τις δωρεές και τα κληροδοτήματα προς το Μουσείο, τις αγορές έργων τέχνης και τις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων του Μουσείου.

Προσωπικά αρχεία καλλιτεχνών, το Αρχείο των νεωτέρων Καλλιτεχνών, και μεμονωμένα σύνολα τεκμηρίων αποτελούν το βασικό κορμό των υπόλοιπων συλλογών εγγράφων που απόκεινται στο Αρχείο της Ε.Π.Μ.Α.Σ.

Στο Αρχείο φυλάσσεται η συλλογή προσκλήσεων και φυλλαδίων εκθέσεων τέχνης, η οποία τεκμηριώνει το μεγαλύτερο τμήμα της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο έρευνας για το μελετητή της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης.


Φωτογραφικά Αρχεία
Στα Φωτογραφικά Αρχεία της Εθνικής Πινακοθήκης έχουν κατατεθεί περισσότερες από 70.000 φωτογραφίες και αρνητικά που τεκμηριώνουν τα έργα και την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς και την ιστορία της νεοελληνικής φωτογραφίας.

Παλιές λήψεις έργων από τις συλλογές του Μουσείου, από συλλογές άλλων ιδρυμάτων και ιδιωτικές συλλογές, στιγμιότυπα από την προετοιμασία και τα εγκαίνια εκθέσεων, φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ιστορία του κτηρίου και των ανθρώπων της Πινακοθήκης συνθέτουν τις βασικές φωτογραφικές ενότητες που αφορούν στην Ε.Π.Μ.Α.Σ.

Περισσότερες από 25. 000 φωτογραφίες και αρνητικά ελλήνων και ξένων φωτογράφων του 19ου και του 20ού αιώνα απαρτίζουν τις συλλογές που τεκμηριώνουν την ιστορία της νεοελληνικής φωτογραφίας. Απεικονίσεις προσώπων, μνημείων, τόπων και κτιρίων, σκηνές καθημερινής ζωής, στιγμιότυπα, ιστορικές και πολεμικές σκηνές συνθέτουν το μωσαϊκό των θεμάτων που αποτυπώνονται σε φωτογραφικές ενότητες που προήλθαν δωρεές, κληροδοτήματα και αγορές προς το Μουσείο.

Επικοινωνία:
Βιβλιοθήκη:
Χρυσάνθη Γενούζου, chrysanthigenouzou@nationalgallery.gr
Ελένη Μεντζαφού, elenimentzafou@nationalgallery.gr
Τηλέφωνο: 2107235937, εσωτ. 156 & 157
Fax: 2107239508
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
Η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή το Σαββατοκύριακο και τις επίσημες αργίες

Αρχείο:
Γεωργία Μεταξά, georgiametaxa@nationalgallery.gr
Τηλέφωνο:2107235937
Fax: 2107239508
Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται κατόπιν συνεννόησης