Η γαλήνη μετά την τρικυμία και την καταστροφή του Φίλιππου Μάρθα