Σπουδή κινήσεων των αλληγορικών μορφών γύρω από το άρμα για την