Σπουδή γυμνού για τον Άγγελο στο Δίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896