Σπουδή κινήσεων των αλληγορικών μορφών πίσω από το άρμα για την