Χρωματική σπουδή των αλληγορικών μορφών πίσω από το άρμα (η  
  • Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)
  • Χρωματική σπουδή των αλληγορικών μορφών πίσω από το άρμα (η "Ευτυχία", η "Βιομηχανία", το "Εμπόριο", η "Βιοτεχνία") και της "Βαυαρίας", 1895 - 1899
  • Η "Αποθέωση της Βαυαρίας"
  • Ελαιογραφικό προσχέδιο, αραιωμένο λάδι, κάρβουνο σε ρυζόχαρτο , 28 x 36 εκ.
  • Αρ. έργου: Π.568/4