Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης

Επιλογή έργων - επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Νέλλη Μισιρλή

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Όμιλος Φίλων Εθνικής Πινακοθήκης
Αθήνα 2006
218 σελ.
ISBN 960-7791-30-4
Ελληνικά/Αγγλικά