Η Επανάσταση του 1821 στην Ελληνική Ζωγραφική

Εκπαιδευτικά προγράμματα. Τετράδιο για τον εκπαιδευτικό.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Ανδρέας Ιωαννίδης
Συγγραφή εντύπου: Γεωργία Κακούρη-Χρόνη
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2004