Ημερολόγιο 2021

Το 1821 και οι Έλληνες ζωγράφοι

 

"Η τέχνη στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος καλούνταν να διαδραματίσει ένα πολυσήμαντο ρόλο, πολιτικό, ιδεολογικό, και κυρίως εκπαιδευτικό: να διασώσει τη μνήμη των ηρώων, που με τους αγώνες και τις θυσίες τους κατέκτησαν την ανεξαρτησία και χάρισαν στο έθνος την ελευθερία μετά από μια μακραίωνη και οδυνηρή δουλεία. Οι ιερές μορφές των αγωνιστών και τα κατορθώματά τους προορίζονταν να γίνουν φάροι και οδηγοί φιλοπατρίας για τις μέλλουσες γενιές των Ελλήνων. Η ιστορική ζωγραφική όφειλε να λειτουργήσει ως ιδανικός χώρος συμφιλίωσης, εξαγνισμού και λήθης, μετά τους ολέθριους για το έθνος εμφύλιους σπαραγμούς, που κινδύνεψε να ματαιώσουν τον ύπατο σκοπό του Αγώνα, την απελευθέρωση του Γένους. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της εμβληματικής σύνθεσης του Θεόδωρου Βρυζάκη Η Ελλάς ευγνωμονούσα (1858), όπου η αρχαιοπρεπής λυσίκομη και λευκοφορεμένη προσωποποίηση της ελεύθερης Ελλάδας περισκέπει, ως άλλη «Παναγία της Φιλανθρωπίας», κάτω από τους ανοιχτούς της βραχίονες όλα τα άξια τέκνα της, Έλληνες και φιλέλληνες, χωρίς διακρίσεις".

Το σκληρόδετο εξαιρετικά καλαίσθητο ημερολόγιο του 2021 είναι πλούσια εικονογραφημένο με έργα Ελλήνων και φιλελλήνων ζωγράφων από τις συλλογές της ΕΠΜΑΣ.

Κείμενα - Επιλογή Έργων - Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα 

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου 

Χορηγός: Συνέργεια Α.Ε.

Ελληνικά/Αγγλικά