Ημερολόγιο 2014

Μεγάλες στιγμές της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Δώδεκα Εκθέσεις

Επιμέλεια Έργων-Κείμενα:
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2013
Χορηγός: Ενεργοποίηση Α.Ε.
Ελληνικά/Αγγλικά