Ημερολόγιο 2013

Άνθη γενναιοδωρίας. Δωρεές και κληροδοτήματα προς την Εθνική Πινακοθήκη

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2012
Χορηγός: Suntech
Ελληνικά / Αγγλικά