Ημερολόγιο 2012

Από τους Θησαυρούς της Εθνικής Πινακοθήκης

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2011
Χορηγός: SUNTECH
Ελληνικά / Αγγλικά