Ημερολόγιο 2010

Ερνέστος Τσίλλερ 1837-1923. Αρχιτεκτονικά σχέδια για την Αθήνα του Γεωργίου Α’

Επιμέλεια: Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2009
Χορηγός: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Ελληνικά / Αγγλικά