Ημερολόγιο 2009

Μαρία Χρουσάκη, φωτογραφίες 1918-1965

Επιμέλεια: Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2008
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικά/Αγγλικά