Ημερολόγιο 2008

Νέα Αποκτήματα 1992-2007

Επιμέλεια: Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη
Αθήνα 2006
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικά/Αγγλικά