Ημερολόγιο 2000

100 Χρόνια Εθνική Πινακοθήκη

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1999
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικά/Αγγλικά