Ημερολόγιο 1999

Εικόνες της Αθήνας

Επιμέλεια: Αγγέλα Ταμβάκη
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1998
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικά/Αγγλικά