Ημερολόγιο 1998

Ελληνική τοπιογραφία

Επιμέλεια: Αγγέλα Ταμβάκη
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1997
Χορηγός: ΦΑΓΕ
Ελληνικά/Αγγλικά