Ημερολόγιο 1997

Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική τέχνη

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1996
Χορηγός: Ζαχαρίας Πορταλάκης
Ελληνικά/Αγγλικά