Ημερολόγιο 1994

Το παιδί στη Νεοελληνική τέχνη. 19ος -20ός αιώνας

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1993
Χορηγός: Jacobs Suchard/ Παυλίδης
Ελληνικά/Αγγλικά