Ημερολόγιο 1993

Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν. Αριστουργήματα της Ευρωπαϊκής ζωγραφικής

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1992
Χορηγός: Philip Morris Companies Inc.
Ελληνικά/Αγγλικά