Ημερολόγιο 2017

Η "Ομάδα Τέχνη" 1917-1919 και οι ζωγράφοι της

Κείμενα:
Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα
Επιλογή έργων - Επιμέλεια:
Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου
Εκδοση: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2016
Χορηγός: PROMETHEUS SHIPPING S.A.
Ελληνικά / Αγγλικά