Δανιήλ

Επιμέλεια: Γ.Β. Δάβος

Έκδοση: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997»
Θεσσαλονίκη 1997
142 σελ.