Μετζικώφ. Θεατρικά ενδύματα και προσωπεία. Από τη σκηνή στο μουσείο

Επιμέλεια: Τάκης Μαυρωτάς

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2010
ISBN 978-960-7791-47-4
Ελληνικά