Θεόδωρος Στάμος 1922-1997. Αναδρομική

Επιμέλεια: Άννα Καφέτση

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1997
503 σελ.
Χορηγός: Ζαχαρίας Γ. Πορταλάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.
Ελληνικά/Αγγλικά