Π. Τέτσης

Επιμέλεια: Λαμπρινή Καρακούρτη - Ορφανοπούλου

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου
Αθήνα 2010
32 Σελ.
Χορηγοί: Alapis, We Care, Moveart