Έντεκα δάσκαλοι της ελληνικής χαρακτικής

Επιμέλεια: Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη

Έκδοση: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1995
79 σελ.
Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λονδίνο σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.