Ελληνική ζωγραφική: η δεκαετία του ’30

Επιμέλεια: Ανδρέας Ιωαννίδης, Δημήτρης Παπανικολάου

Έκδοση: Δήμος Πατρέων. Δημοτική Πινακοθήκη
Πάτρα 1995
52 σελ.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.