Ελληνική ζωγραφική 19ος αιώνας

Επιμέλεια: Ανδρέας Ιωαννίδης, Λίνα Τσίκουτα

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1995
23 σελ.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα.