Ρωσική Πρωτοπορία 1910-1930. Η Συλλογή Γ. Κωστάκη

Επιμέλεια: Άννα Καφέτση

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1995
2 τόμοι
Χορηγός: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Ελληνικά/Αγγλικά