Ελληνική χαρακτική 1930-40

Επιμέλεια: Ειρήνη Οράτη, Δημήτρης Παπανικολάου

Έκδοση: Δήμος Πατρέων. Δημοτική Πινακοθήκη
Πάτρα 1994
40 σελ.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.