Οι Πύλες του Μυστηρίου. Θησαυροί της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα

Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου, Μανόλης Μπορμπουδάκης

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μπάστας-Πλέσσας
Αθήνα 1994
310 σελ.
Χορηγός: Antenna