Ελληνική ζωγραφική 19ος αιώνας

Επιμέλεια: Ανδρέας Ιωαννίδης, Δημήτρης Αμηρίδης

Έκδοση: Μουσείο Τεριάντ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μυτιλήνη 1993
20 σελ.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τεριάντ – Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.