Ελληνική ζωγραφική αρχές του 20ού αιώνα

Επιμέλεια: Ανδρέας Ιωαννίδης, Δημήτρης Παπανικολάου

Έκδοση: Δήμος Πατρέων. Δημοτική Πινακοθήκη
Πάτρα 1993
16 σελ. Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.