Η Παλαιά Διαθήκη στην Ευρωπαϊκή Τέχνη (1500-1930)

Επιμέλεια-κείμενα: Αγγέλα Ταμβάκη

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1993
72 σελ.
Χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς