Θησαυροί από το Αρχαίο Μεξικό 1200 π.Χ.-1521 μ.Χ.

Κείμενα: Αγγέλα Ταμβάκη

Επιμέλεια καταλόγου: Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1992
77 σελ.