Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου. Η Ελληνική Εμπειρία

Σχεδιασμός-σύνταξη: Άννα Καφέτση

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1992
480 σελ.
Χορηγός Midland Blank
Ελληνικά/Αγγλικά