Σύγχρονη Τέχνη από το Ισραήλ. Τρεις Γενιές

Επιμέλεια: Αγγέλα Ταμβάκη

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1998
60 σελ.