Βιβλιοθήκες: Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση

Σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π. Χ. – 1600 μ.Χ.)

Κ. Σπ. Στάικος Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 1997
ISBN 960-90253-2-3
Χορηγός: Frank. E. Basil S.A. Basil
Ελληνικά/Αγγλικά