Η Τέχνη στο τέλος του 20ού αιώνα. Επιλογές από το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Whitney

Οργάνωση: David A. Ross, Eugenie Tsai

Δοκίμιο: Johanna Drucker
Επιμέλεια: Mary E. DelMonoco, Sheila Schwartz
Έκδοση: Whitney Museum of American Art.
New York 1996
35 σελ.
Χορηγός: Philip Morris Hellas AEDE
Ελληνικά/Αγγλικά