Εικόνες του ’21

Επιμέλεια: Λίνα Τσίκουτα

Έκδοση: Πολεμικό Μουσείο – Παράρτημα Ναυπλίου
Ναύπλιο 1996
[20] σελ.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο – Παράρτημα Ναυπλίου σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.