Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη Ελληνική τέχνη

Επιμέλεια: Νέλλη Μισιρλή, Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2003
196 σελ.
Ελληνικά/Αγγλικά/Τουρκικά
Κατάλογος έκθεσης που οργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάστηκε στο Atatürk Kültür Merkesi, Istanbul.