Η Γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης

Επιμέλεια: Αντρέας Ιωαννίδης

Έκδοση: Δήμος Πατρέων. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας
Πάτρα 2002
53 σελ.
ISBN 960-7811-41-0
Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.