Έλληνες Θεοί και Ήρωες στον καιρό του Ρούμπενς και του Ρέμπραντ

Επιμέλεια: Αγγέλα Ταμβάκη

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Ολλανδικό Ινστιτούτο, Dorderchts Museum
Αθήνα Dordercht 2000
392 σελ.
Κύριος Χορηγός: Heineken
Χορηγοί: ABN-AMRO Bank, FREISLAND HELLAS, Nationale Nedelranden, Philips, Shell, Unilever
Ελληνικά