Εκδοσεις

Αντιστοιχίες. Λουλούδια από την Ελληνική τέχνη

Επιμέλεια: Ειρήνη Οράτη, Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου, Ελένη Κυπραίου

Ελληνική ζωγραφική. Μόνιμες συλλογές

Επιμέλεια: Ζίνα Καλούδη

Παρίσι – Αθήνα: 1863-1940

Γενική επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου

Έξι κορυφαίοι γλύπτες συνομιλούν με τον άνθρωπο

Ροντέν, Μπουρντέλ, Μαγιόλ, Μπρανκούζι, Τζακομέττι, Μουρ